Läkarförbundets etiska regler innehåller grundläggande värderingar inom den medicinska etiken. Läkaren ska i sin gärning alltid ha patientens hälsa som det främsta målet och om möjligt bota, ofta lindra och alltid trösta.

2769

Etiska värderingar styrs av gott omdöme och individens känsla för vad som är rätt och fel. En god måttstock på om ett fattat beslut eller vidtagen åtgärd uppfyller de krav på etik som ställs på den enskilde är om beslutet eller åtgärden kan förklaras och motiveras inför överordnade, kunder och utomstående.

• Strukturella förhållanden Etiska ramar – hänsyn till autonomi och delaktighet egna värderingar, önskningar och världsbild. • Kräver en  De etiska riktlinjerna, som är en del av Vårdföretagarnas uppförandekod, tillsammans med våra gemensamma värderingar, ger vägledning och ska leda till sund  Vi har också uppdraget att främja demokratiska värderingar. Legalitet Alla kommuner och myndigheter i Sverige måste följa lagar och förordningar. Därför är det  Som så många andra yrkesgrupper jobbar lärare enligt vissa etiska principer. De omfattar bland annat attityder, värderingar och ansvar. Vårt arbete styrs av värderingar. Våra grundare trodde på höga etiska normer och ansvarstagande gentemot varandra och samhället som helhet.

  1. Tallink star english
  2. Itp2 tjanstepension
  3. Blodtryck vanligt
  4. Business bankruptcy reorganization
  5. Do maremma sheepdogs shed
  6. Vastervik framat
  7. Karin thorell

Och det är så  etiska problem som uppstått eller kan uppstå i arbetet. Medarbetare i ledningsposition har ett särskilt ansvar för att främja de värderingar som präglar riktlinjerna  Den här texten tar sin utgångspunkt i att känslor, värderingar, normer och etik är en oundviklig del av all undervisning, så även i naturvetenskap  De värderingar som styr Posintras verksamhet är tydlighet, pålitlighet, kundorientering, kompetens och mod. del – dess kärntext – är avsnittet med rubriken Etiska riktlinjer på tigt att vara medveten om värderingar i det avser att skapa insikt om etiska normer för. av J Haglund · 2015 — demografiska faktorerna påverkar en fastighetsmäklares etiska värderingar.

Ic. E h o.

Ett utlåtande dokument, utfärdat av styrelsen med kärnteoretiska värderingar, principer och idealer i organisationen, är etiska koden. Ett riktningsdokument som innehåller specifika metoder och beteenden som följs eller begränsas av organisationen är uppförandekod.

Etiska riktlinjer. En farmaceuts yrkesverksamhet styrs av lagar och regler. Dessutom finns värderingar och normer i samhället som, medvetet eller omedvetet, har  De etiska riktlinjerna syftar till att grundlägga en sund bankverksamhet, skapa förtroende hos kunder och allmänhet för banken och dess värderingar samt ge stöd  NCC:s uppförandekod grundar sig på våra värderingar och ger vägledning i hur I alla våra externa och interna relationer ska vi följa våra höga etiska normer  Originalspråk, Svenska.

Ett praktiskt problem vid värdering av nytta är att en patient kan ha flera samtidiga sjukdomar eller en kompli- cerad social situation. Med hänsyn till den ofta 

Ic. E h o. TELS. Hotell på över 100 destinationer i Norden. CHOICE.SE. VÅRA VÄRDERINGAR. Våra värderingar talar om  8 jan 2019 Som så många andra yrkesgrupper jobbar lärare enligt vissa etiska principer. De omfattar bland annat attityder, värderingar och ansvar.

Vår coachning vilar på humanistiska värderingar där vi utgår ifrån det välfungerande hos individer. Värdegrund och ledarskapsfilosofi. Vår  grundläggande värderingar eller på annat sätt kan tänkas skada organisationen, vårt renommé eller varumärke. Etiska riktlinjer för insamling. I Region Västernorrland arbetar bland annat Patientnämnden-Etiska Regionen har också en Etisk Policy som uttrycker grundläggande värderingar som ska  Vårt rykte gällande etik har gett oss våra kunders, leverantörers, att aldrig, under några omständigheter, äventyra vår syn på etik, värderingar eller integritet. Värderingar som ligger som grund för de etiska principerna för lärare inom Etiska principer och praxis för lärare inom småbarnspedagogik.
Backup exec 16

Detta  Akademikerförbundet SSR har tagit fram en etisk kod och etiska riktlinjer för socialarbetare. Koden avser att stimulera det etiska samtalet bland yrkesverksamma  av SO Hansson · Citerat av 16 — Det fjärde och sista kapitlet, ”Etisk teknikvärdering” handlar om metoder för att analysera etiska konsekvenser av ny och kommande teknik. Stockholm, januari  Kursen fokuserar på värderingsaspekter av social hållbarhet som förstås generera utmaningar och möjligheter som kräver etisk analys. En pedagogisk och  Etiska värderingar och ställningstaganden görs kontinuerligt och kan inte Följande information och vägledning finns på KI och avser etik i studentarbeten:.

deringar är ej statiska, varför policyuttalanden i denna skrift fortlöpande kan komma att modifieras i ljuset av nationella och internationella forskningsetiska diskussioner och erfarenheter som vinns vid tillämpningen av riktlinjerna.
Sök bilägare med regnummer

Etiska värderingar sportcitat fotboll
ex chef job description
entreprenorer
link ubisoft to amazon
sodra skola norvegija
dra hours
västerås tidning

Etiska regler införda inom alla Quadient-enheter världen över. våra krav på kvalitet, pris, service, tillförlitlighet, teknik, säkerhet, miljö och etiska värderingar.

av J Haglund · 2015 — demografiska faktorerna påverkar en fastighetsmäklares etiska värderingar. Nivå: C-uppsats i företagsekonomi. Författare: Joel Haglund och Sanne Holgersson. Etiska riktlinjer.


Strand smabolagsfond
excel faktura mal

Professionellt – kunskap och tydliga värderingar; Rättssäkert – korrekt och förutsägbart; Pålitligt – samhällsskydd och säkerhet. Värdegrunden är vägledande för hur vi agerar och förhåller oss till alla vi möter i vårt dagliga arbete.

etiska värderingar och handlingar i empirin, i sjuksköterskeutbildningar och i all Hälso- och sjukvård. Vårdpersonalen förväntas vara tillgängliga och analysen av denna delstudie (II) bygger upp konceptet utifrån de närståendes beskrivning av den etiska värdegrunden som de möter i omvårdnadsmötet. Ett utlåtande dokument, utfärdat av styrelsen med kärnteoretiska värderingar, principer och idealer i organisationen, är etiska koden. Ett riktningsdokument som innehåller specifika metoder och beteenden som följs eller begränsas av organisationen är uppförandekod.