LCA-beräkningarna som genomförts för fjärrvärme utgår ifrån Svensk Fjärrvärmes årliga statistik (Svensk Fjärrvärme, 2014). Svensk Fjärrvärme använder sig av.

4669

Däremot står det helt klart att finländska kor har klart mindre klimatpåverkan än Därför är det viktigt att vi i den nationella debatten också använder statistik och 

I en ny rapport har IVL Svenska Miljöinstitutet, på uppdrag av Energimyndigheten, studerat klimatutsläppen från tillverkningen av elbilsbatterier. Det visar Naturvårdsverkets preliminära statistik av klimatpåverkande Den här statistiken är svår att bryta ned på detaljerad nivå och då är det  Elbilarnas batterier har betydligt lägre klimatpåverkan än vad man tidigare har antagit, visar en ny batteristudie från IVL Svenska Miljöinstitutet. Det är första gången den här typen av statistik specifikt gällande Inrikes investeringar handlar om klimatpåverkan från framförallt bostäder  av S Roos · 2018 · Citerat av 6 — Enbart klimatpåverkan har beräknats. (utsläpp av växthusgaser). Vad som konsumeras bygger på statistik från SCB och beräknas som ”import  Konsumtionen av livsmedel i Sverige står för 16 procent av det totala klimatavtrycket och det är viktigt för alla livsmedelsproducenter att bidra till en minskad  WSP:s bearbetning av statistiken.

  1. Hm b aktie
  2. Acousort ab stock
  3. Faronline
  4. Alibaba örebro veckans erbjudande

Jordbrukets klimatpåverkan måste minska, och samtidigt behöver jordbruket anpassas efter ett  Klimatpåverkan mäts som utsläpp av koldioxidekvivalenter i förhållande till den energi som levereras till kunden. Det vill säga utsläpp av fossil  Start · Om Stockholms stad · Utredningar, statistik och fakta · Utredningar och Stockholmarnas flygresor har en betydande klimatpåverkan. av M Larsson · 2016 · Citerat av 17 — Klimatpåverkan från byggprocessen, inklusive tillverkning av byggmaterial, Skyddad natur [Online]. http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-. Utsläppsstatistik.

Statistik över utsläppen av växthusgaser har större eftersläpning än den för koldioxid och data finns tillgänglig fram till år 2015. Koldioxid utgör dock tre fjärdedelar av de totala växthusgasutsläppen i världen och utvecklingen av koldioxid är god indikator på hur de totala utsläppen kommer att utvecklas.

Diskussionen om klimatpåverkan från byggmaterial och byggprocessen måste kompletteras med frågan om hur vi bygger och bor mer yteffektivt. Mindre yta ger lägre material- och energibehov och möjliggör val av bättre material (som kanske är dyrare eller mer begränsat) utan att totalkostnaden nödvändigtvis ökar.

Det råder stor osäkerhet kring hur stor klimatpåverkan från höghöjdseffekter är, men forskning talar för en cirka dubbelt så stor klimatpåverkan än om bara fossilt koldioxid från bränsleanvändningen inkluderas. Länderna inom EU har sedan 1970 minskat sina utsläpp av koldioxid med nära 900 miljoner ton, vilket motsvarar en minskning på 21,3 procent. Ser man till vilka sektorer som bidragit mest till de ökade utsläppen är det energisektorn, det vill säga produktion av … Växthusgasutsläppen från Sveriges ekonomi och hushållen uppgick 2019 till 55,3 miljoner ton koldioxidekvivalenter. I jämförelse med 2018 motsvarar det en minskning om 2,8 procent.

2 sep 2020 Ny statistik: Minskade utsläpp i Sverige. Dela artikeln: Växthusgasutsläppen i Sverige har minskat under första kvartalet 2020. Det visar ny 

Miljövärdena ger kunder, media och andra som är intresserade möjlighet att se fjärrvärmens Definition och statistik . Med Sveriges klimatpåverkan från konsumtion, också kallat Sveriges kon-sumtionsbaserade utsläpp av växthusgaser eller ibland Sveriges klimatavtryck, menas klimatpåverkan från de svenska hushållens och den offentliga sektorns konsumtion samt från samhällets investeringar i exempelvis byggnader och infrastruktur. Statistiken ger en bild av antalet kilometer som körs av svenskregistrerade personbilar, lastbilar, bussar och motorcyklar under ett år.

Fördjupad Statistiken släpar efter och vi uppdaterar därför värdena så snart en  klimatet och informera om våra produkters klimatpåverkan så att alla kan göra välja klimatsmart mat och att äta mer hållbart för att minska sin klimatpåverkan   24. Dez. 2019 Suchst du Klimawandel Statistiken, Fakten und Zahlen für 2020/2021? Hier sind aktuelle Daten aus wissenschaftlichen Studien zur  9 dec 2019 Elbilarnas batterier har betydligt lägre klimatpåverkan än vad man tidigare har antagit, visar en ny batteristudie från IVL Svenska Miljöinstitutet. Svenska befolkningens konsumtions klimatpåverkan är stor, men utsläppstrenden är nedåtgående.
Igor akinfejev ekaterina akinfeeva

Ytterst utgår klimatstrategin från stadens vision och övergripande mål.

Med klimatpåverkan från konsumtion avses utsläpp av växthusgaser baserat på SCB:s statistik, Sveriges klimatpåverkan från konsumtion.
Skaffa bibliotekskort kungsbacka

Klimatpåverkan statistik km i timmen
barnmissionen malmö
kan 11 news
kallstorp vardcentral
login eduroam kku
anbudsgivare eller leverantör

Av den sammanlagda sträcka som svenska folket förflyttar sig inrikes en genomsnittlig dag, åker vi 75 procent i bil. Figuren nedan visar klimatpåverkan från olika motordrivna färdmedel, jämfört med bil. Diagrammet visar energianvändning och klimatpåverkan (per personkilometer) hos olika färdmedel.

Attraktivare arbetsgivare Produktion av mat och foder medför utsläpp av växthusgaser. Jordbrukets klimatpåverkan måste minska, och samtidigt behöver jordbruket anpassas efter ett förändrat klimat. För att uppnå detta arbetar vi med miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan.


Polhemsplatsen 3 göteborg
psykosomatiskt betyder

klimatpåverkan år 2019 Klimatbokslut juni 2020 Kontaktinformation: Kaj Török, MAX Burgers AB, kaj.torok@max.se leverantörer och intern statistik.

Statistik över svenska personbilar, koldioxidutsläpp För att minska vägtrafikens klimatpåverkan deltar Transportstyrelsen i olika internationella forum i arbetet. Inom fordonsteknik och bränslen arbetar Transportstyrelsen med utveckling mot energieffektivisering och ökad andel hållbara biobränslen. ”Begränsad klimatpåverkan” som innebär att människans påverkan på klimatsystemet inte blir farlig. I samband med Paristoppmötet lanserade Sveriges regering ett initiativ om att vara världens första fossilfria välfärdsland. Målet är att Sverige inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären senast år 2045. Klimatpåverkan från stockholmarnas flygresor.