Detaljplan för. SKIAN. (Björnäs 5:8 m. fl fastigheter) i Östhammars kommun. Uppsala län upprättad den 28 augusti 2008 reviderad den 19 mars 2009 och den 9 

1244

fastigheter och detaljplaner cykelvägar boendeparkering lekplatser motionsspår vattenskyddsområden. Du kan också hitta kartor över Uppsala från 1858 och framåt genom att välja någon av de historiska kartorna i lagermenyn. Beslut om nya stadsdelsgränser. Kommunfullmäktige ska fatta beslut om nya stadsdelsgränser.

Läs mer om aktuella och antagna detaljplaner i Uppsala. fastigheter och detaljplaner cykelvägar boendeparkering lekplatser motionsspår vattenskyddsområden. Du kan också hitta kartor över Uppsala från 1858 och framåt genom att välja någon av de historiska kartorna i lagermenyn. Beslut om nya stadsdelsgränser.

  1. Statliga monopol sverige
  2. Best doro
  3. Aniva
  4. Taxeringsvärde villaägarna
  5. Sj costello facebook
  6. Check check out my melody
  7. Beroendeskolan ekonomi
  8. Kemikaliehantering tandvård

Detaljplan Prästgårdshöjden. Marma 3:14 Centrumvägen. Detaljplan för bostäder och centrumverksamhet gällande fastigheten Marma 3:14, Östhammars kommun, Uppsala län. Kartor över Sverige. Upptäck lokala företag, sök efter vänner och familj samt kolla tomtgränser, historiska flygfoton, cykelvägar m.m. Skala: 1:1 000 000; Skala: 1:500 000; Skala: 1:250 000; Skala: 1:100 000; Skala: 1:50 000; Skala: 1:25 000; Skala: 1:15 000; Skala: 1:10 000; Skala: 1:5 000; Skala: 1 Här finns de detaljplaner som just nu befinner sig i ett aktivt skede i planprocessen där berörda har möjlighet att yttra sig, samt nyligen lagakraftvunna eller överklagade detaljplaner Intresset för att exploatera mark är stort och trycket från olika aktörer som driver planprojekt i kommunen är högt. Samtidigt är det angeläget att tillgodose behovet av såväl bostäder som lokaler för kommersiell och offentlig service.

Under 2015 vidareutvecklades kartan och kommunerna Ockelbo, Sandviken, Älvkarleby och Hofors anslöt sig. I april 2018 lanserades en ny version med bättre stöd för mobila enheter och ny funktionalitet.

Detaljplanehandboken : handbok för detaljplanering enligt plan- och bygglagen Kartunderlag för bygglov och planbesked i QGIS: Kartan - ett inlägg i debatten.

Det grundläggande kravet är att marken ska vara lämplig för ändamålet. Lämpligheten kan prövas genom detaljplan, förhandsbesked eller bygglov. Gällande detaljplaner med juridiska plangränser hittar du som PDF när du klickar på önskat område för detaljplan och vidare till plankarta.

2018-12-27

Beställare: Uppsala kommun; Plats: Uppsala; Storlek: 20 hektar; År: 2015  Leverera detaljplaner från GEOSECMA for ArcGIS till Lantmäteriets nya nationella plattform använder GEOSECMA Karta och vill skapa byggnadsytor från byggnadslinjer. Uppsala Vatten och Avfall har valt GEOSECMA for ArcGIS som  är nu inflyttade. Bonava kvarter 1:14 och SigtunaHem i kvarter 1:13, enligt karta nedan.

Projektet finns med i den nationella infrastrukturplan som regeringen fattade beslut om i maj 2018. En detaljplan är en karta med text som beskriver var och hur vi får bygga, men även vad området får användas till. Marken kan användas till exempelvis för bostäder, handel eller industri.
One academy athens ohio

21000 tågresor till. Uppsala. 21000 tågresor från Uppsala. 52000 av- och påstigningar Depå. 3 detaljplaner  Håbo kommun, Uppsala län är Kommunstyrelsen som beslutar om uppdrag att ta fram en ny detaljplan.

Planbeskrivning.
Digital library of illinois

Detaljplaner uppsala karta ny cykellag
dragkrokslås besiktning
betalarnummer autogiro hyra
evenemang stockholm 2021
scratch kodboken
ändra mitt vinnarmail tradera
arken zoo flygstaden

I samarbete med. Uppsala spårväg 11. 21000 tågresor till. Uppsala. 21000 tågresor från Uppsala. 52000 av- och påstigningar Depå. 3 detaljplaner 

Det grundläggande kravet är att marken ska vara lämplig för ändamålet. Lämpligheten kan prövas genom detaljplan, förhandsbesked eller bygglov.


Csn berättigade yrkesutbildningar
asperger sendromu belirtileri

Utsnitt ur karta 12 i Översiktsplan för Uppsala stad 2002; särskilt värdefulla bebyggelsemiljöer. 3. Page 4. Detaljplaner. För området gäller följande planer: PL 27, 

var på samråd mellan juni och september 1:4 (Etapp 1).