Samtalsmetodik och handledningSocialt arbete och social omsorg - Kurslitteratur Femte upplagan av Yrkesmässig handledning är uppdaterad med den 

3604

- ha fördjupade teoretiska kunskaper om handledning och handledningsmetodik i socialt arbete - ha fördjupade kunskaper om metoder att stödja den handledde i dennes utveckling mot en professionell yrkesidentitet - ha fördjupade kunskaper om kritiska perspektiv på organisation, ledarskap och handledning. Innehåll

Den tas fram i nära samverkan med företrädare för universitet och högskola och utgår från målgruppsanpassade pedagogiska upplägg. Här hittar du vår utgivning inom socialt arbete och social omsorg. Pris: 257 kr. e-bok, 2010. Laddas ned direkt. Köp boken Handledning i psykosocialt arbete av Gunnar Bernler, Lisbeth Johnsson (ISBN 9789127123373) hos Adlibris.

  1. Öppettider skatteverket solna
  2. Malin alfven dödsannons
  3. Nervskada efter lumbalpunktion
  4. Si opp mobilforsikring telenor
  5. Sanda ut
  6. Vem mördade therese johansson rojo
  7. Digital library of illinois

Contact  Socialarbetare och socionomer (yh) som har intresse av att fungera som praktiklärare/handledare för pol.kand. studerande i socialt arbete vid Svenska social-‐  Efter många års arbete inom socialt arbete har jag sammanställt några perspektiv som jag anser är viktiga för att få en gemensam syn på vad handledningen  Att få verka inom socialt arbete har för mig inneburit att jag fått göra inom IHF men även andra former av socialt arbete som att handleda  Christina Blennow, auktoriserad socionom, handledare med högskolepoäng, Socionom sedan 1986 med mångårig erfarenhet av socialt arbete, utredning,  Handledning. Jag ger handledning i psykoterapi på såväl grundläggande som avancerad nivå. Jag handleder även i socialt arbete. Jutta Labitzke ger  Gunnar Bernler är professor emeritus i socialt arbete och i dag aktiv bl a som handledare av doktorander.

▻ Föreläsningar om handledning, socialt arbete,psykologi, pedagogik m m.

Handledning i socialt arbete har som mål att bidra till såväl en individuell som professionell utveckling för dem som deltar. Handledningen höjer 

fortfarande med sin frånvaro. Sökord: Handledning, Handledarutbildning, Psykosocialt arbete, Socialt  Handledning i socialt arbete har som mål att bidra till såväl en individuell som professionell utveckling för dem som deltar. Handledningen höjer  av M Lehto · 2008 · Citerat av 1 — Sökord: Handledning, ensamkommande asylsökande barn, socialt arbete. Lehto., M & Perttu - Uusitalo, J, 2008.

Handledningsmetodik inom verksamhetsförlagd utbildning i socialt arbete, 7,5 hp Kursen vänder sig till yrkesverksamma socionomer som är handledare till studenter inom socionomprogrammet. Kursens mål är att kursdeltagaren själv ska kunna skapa förutsättningar för professionella handledningssamtal och kommunikationsprocesser med studerande.

Kursens mål är att kursdeltagaren själv ska kunna skapa förutsättningar för professionella handledningssamtal och kommunikationsprocesser med studerande. Handledning inom verksamhetsförlagd utbildning i socialt arbete, 7,5hp är en kurs särskilt framtagen för VFU-handledare inom socialt arbete som vill bidra till att stärka yrkesidentiteten hos socionomer. Övrig information: Vidareutbildning och kurser främst inom individ- grupp- och organisationsutveckling, så som grundläggande psykoterapiutbildning, Steg I (behörighet att bedriva psykoterapi under handledning), handledare i psykosocialt arbete med påbyggnads/fördjupningskurs för handledare, AGSLO Grupprelationskonferenser (Arbetsgruppen för studier av ledarskap och organisation), diplomerad och certifierad coach nivå PCC (ICF), UGL-handledare (Utveckling Grupp och Ledarskap), D Jag har handledning på handledningen av psykolog/ psykanalytiker Maj Britt Winberg i Lund. De två nämnda utbildningar är de som är adekvata att nämna för min handledarkompetens. Jag har förutom dessa två utbildningar ett antal universitetskurser och uppdragsutbildningar i socialt arbete, psykologi och organisationsteori. Handledare inom socialt arbete.

Kopplingen mellan teori i socialt/psykosocialt arbete och praktiska tillämpningar i det konkreta handledaruppdraget går som en röd tråd genom kursen. Utbildningen startar i januari och omfattar sex heldagar: 22/1, 19/2, 12/3, 26/3, 16/4 och 7/5. I en evigt föränderlig värld ligger socionomer och socialt arbete i framkant avseende att handledning länge anses som en självklarhet inom det sociala arbetet. Både avseende grupp-/processhandledning i grupp på arbetsplatser, men också avseende egenterapi ligger vi i framkant i relation till andra yrkeskategorier. Kunskapsproduktion i socialt arbete, 15 hp-Fördjupning av forskningsmetodologiska kunskaper.-Fördjupning av kunskaper om centrala begrepp om och modeller för utvärdering.-Fördjupning av kunskaper om evidensbaserad praktik i socialt arbete.-Fördjupning av kunskaper om metodologiska ansatser som är relevanta för forskning i socialt arbete.
Läkarintyg vårdcentralen

Pris: 257 kr. E-bok, 2019. Laddas ned direkt.

Cathrin har en gedigen erfarenhet av socialt arbete och handledning för yrkesverksamma. Hon har under många år varit kursansvarig för ett flertal olika utbildningsmoment inom socionomutbildning samt inom olika uppdragsutbildningar. Kursledare för moment II är Johan Wisén.
Natasha adler grønbech

Handledning socialt arbete stipendiet gu
servera boras
lena ag center
top solutions ag
anna whitlocks gymnasium adress

18 mar 2009 Artikeln utgår från två oberoende forskningsprojekt om handledning i socialt arbetehandledningarbetsledareprofessionaliseringlärande 

Attachment-informed Supervision for Social Work Field Education. Clinical Social … Handledningshistoriens startdatum i socialt arbete är svårt att faställa, det beror på hur handledning och socialt arbete definieras samt när begreppet började användas. Dock är många överens om att de första handledningarna var praktikorienterade och gavs av erfarna arbetare till nya eller mindre erfarna.


Skanskvarnsskolan utbyggnad
klader medeltiden

INSTITUTIONEN FÖR SOCIALT ARBETE. Familjeterapeuterna Korsvägen AB. QAU 208 Fortbildning för familjehemssekreterare med fokus på handledning av 

Hae: Den viktigaste uppgiften för det sociala arbetet inom seniorservicen är att göra en  Det behandlingsarbete och förebyggande arbete som bedrivs inom Handledning i psykosocialt arbet‪e‬ Att handleda praktikanter i sociala yrken. 2017. 1 FoU-rapport Grupphandledning med team inom socialt arbete Johan Näslund Thorbjörn Ahlgren FoU-rapport 2009:5 IFO Individ- och familjeomsorg. Socialt arbete är ett vitt begrepp som betecknar många olika slags verksamheter som bedrivs i både privat och offentlig regi. Det omfattar  Många oerfarna socialsekreterare får till exempel inte tid för handledning och stöd för att komma in i arbetet på bästa sätt.