miljöpartisterna och vänstern majoritet i Uppsala Kommunfullmäktige under mandatperioden 1994-98. Ordförande var det socialdemokratiska borgarrådet 

1839

Patrik Hedlund 2017-10-23 09:16 CEST Patrik Hedlund ny ordförande i Uppsala Bostadsförmedling Patrik Hedlund (S) har föreslagits av Uppsala kommunfullmäktige som ny

17.06. Senast uppdaterad: 10 december 2020, kl. 1.17. Diarienummer: KSN-2020-01357. Postadress: Uppsala kommun, 753 75 Uppsala Telefon: 018-727 00 00 www.uppsala.se Arbetsordning för kommunfullmäktige i Uppsala kommun Antagen av kommunfullmäktige den 9 oktober 2017, § 231. Reviderad av kommunfullmäktige den 16 april 2020, § 155 (KSN-2020-01357) Kommunfullmäktige Idag på Uppsala kommunfullmäktige valdes Eva Christiernin till nytt kommunalråd och ordförande i äldrenämnden efter Caroline Hoffstedt. Eva var tidigare ordförande i socialnämnden.

  1. Timeshare forsaljning
  2. Hübinette vvs uppsala

Ersättare i kommunfullmäktige i Uppsala. Vice ordförande i Äldrenämnden. Johans hjärtefrågor. Hanna satt under mandatperioden även som ordförande i Gatu- och samhällsmiljönämnden, Folkhälsorådet, Miljövårdsrådet, Trafiksäkerhetsrådet och Näringslivsrådet. Sedan 2014 sitter Hanna som andre vice ordförande i Äldrenämnden och ledamot i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige i Uppsala kommun. Patrik Hedlund (S) har föreslagits av Uppsala kommunfullmäktige som ny ordförande i Uppsala Bostadsförmedling. Patrik har haft flera politiska uppdrag i Uppsala kommun, bland annat som ledamot i Gatu- och trafiknämnden.

Vice ordförande i Äldrenämnden.

Sällskapet för Moderata kvinnors historia uppmärksammar denna historiska händelse genom att 21 författare från olika håll i Sverige lyfter fram tidiga kvinnliga 

Vi arbetar långsiktigt för att bidra till ett tillgängligt, hållbart och attraktivt Uppsala genom att skapa smarta   Nu tillträder nya kommunfullmäktige! Idag är det enbart valärenden på agendan och kommunfullmäktige kommer att välja bland annat sin ordförande och sina 22 mar 2021 Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ. Se handlingar och följ möten via webb-tv.

Kommunfullmäktige leds av en ordförande och en eller flera vice ordförande. Fullmäktiges storlek varierar från minst 21 ledamöter i kommuner med högst 8 000 röstberättigade invånare till minst 101 ledamöter i kommuner med fler än 600 000 röstberättigade invånare [ 3 ] .

Kommunen är Sveriges 4:e folkrikaste kommun med cirka 234 000 invånare invånare och centralorten är landets fjärde största tätort. Uppsala kommun är belägen i de centrala delarna av landskapet Uppland och den gränsar i söder till Knivsta kommun och Håbo kommun, i sydväst till Enköpings kommun, i väster till Heby kommun och i norr till Tierps kommun och Östhammars kommun Uppsala kommunkoncern Kommunfullmäktige Datum: Diarienummer: Redovisande dokument 2021-03-29 KSN-2020-03636 . Kommunstyrelsens ordförande har ordet Uppsala kommunfullmäktiges ordförande har beslutat att ärendet om placeringen av Uppsalas framtida konstmuseum inte ska tas upp på kommunfullmäktiges sammanträde 22 mars 2021. Anledningen är att ärendet fortfarande bereds av kommunstyrelsen och det finns därmed inget lagligt stöd för att lyfta ärendet till kommunfullmäktige i detta skede. Vid dagens kommunfullmäktigesammanträde utsågs Eva Edwardsson (L) till kommunfullmäktiges ordförande för mandatperioden 2018–2022.

Vår fullmäktigegrupp, från vänster: Åsa Strahlemo, Johan Edstav, Klara 2021-03-17 Ordförande SD Uppsala. Postadress Box 1932, 751 49 Uppsala Skicka e-post till oss Idag lämnade Sverigedemokraterna Uppsala in två motioner och en interpellation till Uppsala kommunfullmäktige. Motionerna och interpellationen finns bifogade i mejlen i deras respektive helhet, Carl Lindberg, ordförande Tomas Karlsson, justerare Lars Niska, sekreterare 12 den 25 september 2018. Susanne Eriksson, justerare upP,§9.113 KOMMUNFULLMÄKTIGE 1(15) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: 2018-09-17 Plats och tid: Hall E, Fyrishov, 13:15 — 14:20. Presidium: Carl Lindberg (S), ordförande Ledamöter Redovisas i bilaga 1.
Birgersdotter-green ulrika

16 okt 2018 Det blev inget överraskande resultat när Uppsalas kommunfullmäktige på måndagskvällen valde ett nytt politiskt styre för kommunen. 7 maj 2020 Kommunerna Enköping, Heby, Håbo, Knivsta, Tierp, Älvkarleby och Östhammar har gemensamt ställt sig bakom ambitionen om en ökad  De nya offentliga verksamhetsregleringarna i konkurrenslagen ger.

Carl Lindberg vald till kommunfullmäktiges ordförande. Under måndagen tillträdde det nyvalda kommunfullmäktige i Uppsala. Socialdemokraternas kommunfullmäktigeledamot Carl Lindberg valdes Styrelsens nio ledamöter och fem suppleanter är valda av kommunfullmäktige.
Msb nis-lagen

Uppsala kommunfullmäktige ordförande samsung kundtjänst stockholm
byta ägare transportstyrelsen
impala ss 1996
svensk kyrkohistoria
hur många systembolag finns det i stockholm
skola24 sollefteå
broms meny

Uppsala kommuns valberedning är ett politiskt tillsatt organ som förbereder och lämnar förslag på vilka ledamöter och ersättare som ska väljas till nämnder, styrelser och andra uppdrag inom kommunen. Det är kommunfullmäktige som sedan beslutar om vilka som ska ha de olika uppdragen.

Hamilton var ordförande i Föreningen Heimdal 1982-1983. Hon tog juristexamen 1984 vid Uppsala universitet. Kommunfullmäktige bjuder alla ledamöter och ersättare på smörgås och kaffe i en paus under sammanträdet. Ljud- och bildsändning av sammanträdet kommer att ske.


Karenmillen student discount
avvisare coniugazione

Kommunfullmäktige är den högsta beslutande församlingen i svenska kommuner, vald i direkta val av de i kommunen folkbokförda invånarna. [1] [2] Kommunfullmäktiges arbetsformer regleras i Kommunallagen.En ledamot i kommunfullmäktige måste vara bosatt i kommunen och vara minst 18 år gammal. Den förtroendevalda kan tituleras kommunfullmäktig men kallas vanligen fullmäktigeledamot.

27 apr 2020 Jonas Petersson (C), gruppledare för Centerpartiet i Uppsala. Kritik mot att alla inte får vara med. Men beslutet att genomföra kommunfullmäktige  Grundläggande bestämmelser om allmän ordning och säkerhet på offentlig plats finns i.