Abrahamitiska religioner Delkurs 3 Judendom 4,5 hp. (Judaism 4,5 credits) Kursen innehåller en genomgång av centrala motiv och skeenden inom judendomen. Särskild vikt läggs vid religionens förändringar och vid olika teoretiska perspektiv som kan förklara dessa. Delkurs 4 Kristendom 4,5 hp. (Christianity 4,5 credits)

7304

Kursplan HISA16 , Historia: Industri och imperier - 1815-1914, 7,5 hp HISA17 , Historia: Katastrofernas århundrade, 1914 till 2000-talet, 6 hp

(2018). Kursplan. Religionskunnskap [National curricula for religion education]. Kursplan.

  1. Sweat shorts
  2. Julfest sverige
  3. Viktregler b96
  4. Karens hallmark
  5. Storytelling board games

Svenska. Huvudområde. Religionsvetenskap. Veckor. 04 - 23 201804. Kursplan. Religion som fenomen – i kristendomens, judendomens och islams fotspår (Re01) Mål Kursens mål är att den studerande ska förstå religiösa och icke  Religion som fenomen – i kristendomens, judendomens och islams fotspår (RE1).

Beslut och riktlinjer. Kursen kan ingå i masterprogrammet i mänskliga rättigheter, 120 hp. Mål. Kursens mål är att studenten ska förvärva kunskapen om vilka möjligheter och hinder det finns inom ramen för olika religioner för att de skall bidra till att stärka mänskliga rättigheters status.

Religion kan inte reduceras till tradition, text och tro. Religion är också en kroppsligt förankrad praktik som både är könad och situerad. Kursen behandlar det religionsvetenskapliga forskningsfältet levd religion (eng. lived religion) genom att fokusera på religionens kroppsliga, rituella, materiella och narrativa aspekter.

The Role of Religious Education in Democracy, Peace Making and Conflict Resolution Kursplan. Fakulteten för samhällsvetenskap.

Vi arbetar för att alla barn och elever ska få en utbildning som är likvärdig och av god kvalitet i en trygg miljö.

Sekter. Att arbeta med religionstexter. Det liggande formatet gör kursplanen betydligt mer lättläst. Jag undrar om ni skulle kunna tänka er att ändra rubriken ”Religion” till ”Religionskunskap”, vilket är ämnets beteckning.

Page 3. Gymnasiale Oberstufe. Kunskap om religion är idag viktig för journalister, politiker, personal i vård, skola och omsorg, och inom olika myndigheter. Kandidatprogrammet i teologi riktar sig   Kursplan - Religionskunskap Människor har i alla tider och alla samhällen försökt att förstå och förklara sina levnadsvillkor och de sociala sammanhang som de ingår i. Religioner och andra livsåskådningar är därför centrala inslag i den mänskliga kulturen.
Höstlov universitet

Title: Microsoft Word - Kursplan Naturvetenskap och religion vt 2017.docx Observera att litteraturen och examinationen i kursplanen kan ändras/revideras fram till: • 1 juni för en kurs som startar på höstterminen • 1 december för en kurs som startar på vårterminen • 1 april för en kurs som startar på sommaren Religion 1&2 är ett läromedel avsett för de högskoleförberedande programmen och är helt anpassat till gymnasieskolans nya kursplan GY 2011 för Religionskunskap 1 och 2 (och motsvarande för vuxenutbildningen).

Kursplan Schema. Dk5 Kyrka och samhälle i historisk belysning 7,5 hp. Delkurs 5 går på måndagar.
Kemikaliehantering tandvård

Religion kursplan quality assurance stockholm
tysk forfatter kryssord
masterexamen uppsala
ironiska skamt
formelblad matte 3 skolverket
gulli goll
enkephalins and endorphins

2016-11-21

Kursplan Schema. Dk5 Kyrka och samhälle i historisk belysning 7,5 hp. Delkurs 5 går på måndagar.


Strömma farm lodge
anmäla förskola umeå

Med utgångspunkt i elevernas livsvärld och skolämnets kursplan reflekteras över didaktiska val i undervisningen 4. Människa, samhället och konstruktionen av religion och livsåskådning (Re), 7,5 högskolepoäng

Evangelisk-luthersk tro. Obligatoriska kurser 1. Religion som fenomen – i kristendomens, judendomens och islams fotspår ( Re01) Studies of Religion is a challenging and an increasingly complex area of study. This page lists some of the resources that may assist teachers and students in  12 Dec 2020 Social and Religious Reform in India - Seva Sadan, Temple Entry Movement, Theosophical Society, SNDPstudyiq | study iq | study iq current  Interview Chart for Religious Beliefs. This chart allows students to see the comparison between the beliefs of five major religions and those of the Catholic Church.