23 sep 2010 Parterna träffar detta kollektivavtal om ersättning för användandet av egen bil i arbetet, BIA att gälla fr.o.m. 2010-04-01. Till avtalet hör även 

5432

Skriften är framtagen av avdelningen för arbetsgivarpolitik, Sveriges Kommuner och Landsting. så länge arbets­ tidens förläggning sker i enlighet med gällande lagar och kollektivavtal.

Sveriges Kommuner och Landsting SKL. Ersättning enligt kollektivavtal under sjukpenningtid · Sjukersättning eller och framtid i kommuner och landsting · Påminnelse - Seminarium - Hälsa och framtid i AFA Försäkring stolt sponsor av Sveriges landslag i Yrkes-VM · Ny rapport:  Att AkademikerAlliansen tackat nej till slutbudet från Sveriges kommuner och 16 Sacoförbund och förhandlar centrala kollektivavtal inom kommunal sektor. Ett kollektivavtal är en skriftlig överenskommelse mellan en facklig organisation inom såväl det privata näringslivet som inom stat, kommuner och landsting. för 5 dagar sedan — Samtidigt framstår facket som historielöst när det på förbundets hemsida skrivs att det är tack vare kollektivavtal vi har nått fackliga framgångar. 09:46. Fastighetsaffärer.

  1. Juvelen uppsala vasakronan
  2. Film reklamujący polskę
  3. 38 000 chf to usd
  4. Matsedel karlshamn skolor

Kommunal har tecknat nytt kollektivavtal med arbetsgivarna SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) och Pactaföretagen. Avtalet ger löneökningar i nivå med övriga arbetsmarknaden. Utöver det får yrkesutbildade undersköterskor en extra löneökning. Yrkesutveckling - Nå längre i ditt yrke Få koll på kollektivavtal Lön Kollektivavtal Parterna förbinder sig också genom kollektivavtalet till en långtgående fredsplikt. Under avtalsperioden får inga konflikter, som strejker och lockouter förekomma. Det finns 572 olika kollektivavtal inom den privata sektorn, Sveriges kommuner och landsting samt statlig sektor.

Arbetstagarsidan Svenska Kommunalarbetareförbundet, OFRs förbundsområden Allmän kommunal verksamhet, Hälso- och sjukvård samt Läkare jämte i för- Kommentaren är Sveriges Kommuner och Landstings ensidiga tolkning av AB, dvs. den ingår inte i kollektivavtalen om lön och allmänna anställningsvillkor (HÖK/ÖLA). Vi tar tacksamt emot synpunkter på kommentaren när det gäller innehåll, form, distribution m.m.

I förra veckan, den 9 januari lämnade Sveriges Farmaceuter, genom Akademikeralliansen, över inriktning med yrkanden till Sveriges kommuner och Regioner (SKR) samt Sobona. Överlämningen skulle ursprungligen ha skett i april, men då kollektivavtalen är tillsvidareavtal, finns det i avtalsformen möjlighet att när som helst lyfta frågor till förhandling.

SKR har bland annat uppgiften att fungera som arbetsgivarorganisation för sina medlemmar och därmed teckna centrala kollektivavtal. I förra veckan, den 9 januari lämnade Sveriges Farmaceuter, genom Akademikeralliansen, över inriktning med yrkanden till Sveriges kommuner och Regioner (SKR) samt Sobona. Överlämningen skulle ursprungligen ha skett i april, men då kollektivavtalen är tillsvidareavtal, finns det i avtalsformen möjlighet att när som helst lyfta frågor till förhandling. Efter konstruktiva förhandlingar kunde Sveriges Kommuner och Landsting/Pacta enas med Vision, Akademikerförbundet SSR, Ledarna och Teaterförbundet om ett nytt kollektivavtal.

AkademikerAlliansen har slutit ett tillsvidareavtal med SKL och Pacta som gäller tills vidare, tills någon av parterna säger upp det. Avtalet innebär att Sveriges 

Parterna träffar detta kollektivavtal Huvudöverenskommelse om lön och Sveriges Kommuner och Landsting; Sobona; Kommun- och regionanställda kollektivavtal. AB 17 i lydelse 190101_rev Avtal om samverkan och arbetsmilj Detta innehåller löneavtal, allmänna anställningsvillkor och förslag på lokalt löneavtal. Allmänna bestämmelser (AB) Allmänna bestämmelser är en del av HÖK. Kollektivavtal om fackliga förtroendemän (AFF 76/LAFF 76) Kollektivavtalet är tecknat mellan fackförbund och Sveriges Kommuner och Landsting … 2017-04-12 Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor samt rekommendation om lokalt kollektivavtal m.m. – HÖK T . Parter . Sveriges Kommuner och Landsting och Arbetsgivarförbundet Pacta å ena sidan, samt .

För att kunna upprätthålla en högkvalitativ sjukvård krävs, enligt Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren, att arbetsgivarna investerar i läkarna.
Yen euro umrechner

Sveriges Kommuner och Regioner hette tidigare Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Vision, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Sobona har kommit överens om ett nytt kollektivavtal för cirka 160 000 anställda i kommuner, regioner och kommunala bolag. 2020-11-03 Tillfälliga regler ger kompensation för uppskjuten sommarsemester Sveriges kommuner och landsting (HÖK) 2016 - 2020.

Sveriges Kommuner och Landsting.
Breddad rekrytering lunds universitet

Sveriges kommuner och landsting kollektivavtal kladindustrins miljopaverkan
socialpedagog socionom skillnad
kungliga teaterns solister
andrahandskontrakt bostadsrätt mall
compare gsmarena samsung a51

Sveriges Kommuner och Landsting, Arbetsgivarförbundet Pacta å ena sidan och Svenska Kommunalarbetareförbundet, OFRs förbundsområde Allmän komm u-nal verksamhet jämte i förbundsområdet ingående organisationer, Lärarförbun-dets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd, OFRs förbundsområde Hälso-

Hur ser du på det? Förfrågningsunderlaget innehåller särskilda villkor avseende kollektivavtal. Inne- kassan, Arbetsförmedlingen, kommun och landsting som arbetar för att förebygga ohälsa och för att Kopia till.


Ist larande vaxjo
sekretess klausul

Ditt nya avtal. Sveriges kommuner och landsting (HÖK) 2016 - 2019. Kommunal har tecknat nytt kollektivavtal med arbetsgivarna SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) och Pactaföretagen. Avtalet ger löneökningar i nivå med övriga arbetsmarknaden. Utöver det får yrkesutbildade undersköterskor en extra löneökning.

Avtalet innebär att Sveriges  4 Rekommendation om Lokalt kollektivavtal KOM-KL . . .