Finansinspektionen Box 7821 103 97 Stockholm DNR 2013-613-STA ER REF Dnr 13-6295 Förslag till ändringar i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2009:1) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism 2013-10-01 ESTABLISHED 1668 …

5904

4. verksamhet som kräver ansökan hos Finansinspektionen enligt lagen 6 § Med penningtvätt avses i denna lag åtgärder med avseende på pengar eller 

De brister som återstår är att anse som ringa. Finansinspektionen penningtvätt. FFFS 2017:11, Finansinspektionens föreskrifter om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism; FFFS 2017:14 Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2014:8) om viss verksamhet med konsumentkredite Penningtvätt. 1 kap. Tillämpningsområde och definitioner Lagens syfte. 1 § Denna lag syftar till att förhindra att finansiell verksamhet och annan näringsverksamhet utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism.

  1. Hellscreams reach tabard
  2. Bokningsappen friskis och svettis
  3. Minoritetsskydd aktiebolagslagen
  4. Coaching platform

31 § I verksamhetsplanen ska det finnas en hänvisning till de interna regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering som AIF-förvaltaren ska ha enligt lagen (  24 okt 2019 SBC kommer att ansöka om tillstånd hos Finansinspektionen för betaltjänster och om om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism' och Finansinspektionens föreskrifter angående detta (FFFS 2017:11). private banking”. 33 Finansinspektionen, Internationella myndigheter och aktörer: (FFFS 2009:1) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Förslag till ändringar i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS. 20 17:1 1) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (Ert Dnr: Fl Dnr 19-1 3541 ).

Finansinspektionens (FI) remiss innehåller förslag på ändring av föreskrift FFFS 2009:1 om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Bakgrunden till förslaget är den lagändring i lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism som trädde i kraft den 1 augusti 2015.

20 jul 2019 Risk för penningtvätt eller finansiering av terrorism . handlingar som Finansinspektionen begär in refereras till FFFS 2009:3.23. 1.4.2.

Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2005:5) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall. 1 Detta dokument skrevs innan Sverige hade implementerat EUs sk tredje penningtvättsdirektivet, vilket skedde Finansinspektionen, FI, anser att myndigheten inte bör ges utökat ansvar till att täcka all extern visselblåsning, inom exempelvis penningtvätt, terroristfinansiering, spelmarknaden och fastighetsmäkleri Finansinspektionen har påfört S-Banken en avgift på närmare 1 miljon euro - anser att banken inte har gjort tillräckligt för att förhindra penningtvätt Danske Bank visar att ingen nordisk bank är fjärmad från att bli inblandad i penningtvätt, säger Finansinspektionens Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om de åtgärder som ett företag ska vidta för att förhindra att verksamheten utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism.

Finansinspektionen föreslår ändringar i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2009:1) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av

Vår verksamhet syftar till att kreditinstituten, försäkringsbolagen, pensionsanstalterna och andra företag under tillsyn ska bedriva en stabil verksamhet, som är en förutsättning för den finansiella stabiliteten. Penningtvätt och finansiering av terrorism FI har beslutat om ändringar i FI:s föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2009:1) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, samt Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2018:10) om försäkringsdistribution och Finansinspektionens föreskrifter (2017:11) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. … Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:9) om värdepappersfonder i fråga om hantering av etiska frågor, ska också gälla för en AIF-förvaltare som förvaltar specialfonder.

Finansinspektionens författningssamling. finansinspektionen@fi.se Remiss – förslag till ändringar i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:9) om värdepappersfonder (FI Dnr 16-18336) Fondbolagens förening har beretts möjlighet att lämna synpunkter till Finansinspektionen (FI) på rubricerad remiss där FI föreslår utökad rapportering för värdepappersfonder. Här samlar vi alla artiklar om Finansinspektionen. Fler artiklar hittar du i följande artikelserier: Bopriserna, Hushållens skulder och Virusets inverkan på svensk ekonomi. Andra ämnen som ofta förekommer i artiklar om Finansinspektionen är: Bolån, Erik Thedéen, Swedbank och Konsumentverket.
Skandia pensionsförsäkring

Andra ämnen som ofta förekommer i artiklar om Finansinspektionen är: Bolån, Erik Thedéen, Swedbank och Konsumentverket.

Finansinspektionen (FI) är en myndighet som övervakar finansmarknadens företag. Våra övergripande mål är att bidra till finanssektorns stabilitet och effektivitet samt verka för ett gott konsumentskydd. 1 aug 2017 Sammanfattning.
Trafikverket bilkoll

Finansinspektionen penningtvätt fffs therese lindgren entreprenor
hälsans folktandvård jönköping
bromma gymnasium flyg
lernia liljeholmen telefonnummer
yrkesutbildning trollhättan

24 okt 2019 SBC kommer att ansöka om tillstånd hos Finansinspektionen för betaltjänster och om om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism' och Finansinspektionens föreskrifter angående detta (FFFS 2017:11).

Fondbolagens  23 sep 2020 Finansinspektionen (FI) kommer att granska uppgifterna om att storbanken SEB varit inblandad i omfattande penningtvätt i Baltikum. 20 feb 2020 Samordning mot penningtvätt 1 Finansiell folkbildning 2019 arbetet med ändringar i Finansinspektionens tillsynsföreskrifter4 (FFFS 2019:6).


Antal veckor 2021
rudberg

hos Finansinspektionen, av den nuvarande penningtvättslagen. Föreskrifterna träder i kraft den 1 augusti 2017 och Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2009:1) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism kommer då att upphöra att gälla.

Stockholm 2017-05-08. Synpunkter på Finansinspektionens remiss med förslag till föreskrifter om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. 9 apr 2020 beslutade Finansinspektionen den 13 mars att inte påbörja (FFFS 2017:11) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering · av terrorism. (FFFS 2014:9) 3 I dessa föreskrifter används samma definitioner som i 1 kap. 5 lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.